JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Articole & Studii Juridice

Articole & Studii Juridice

Selectii

Abținerea judecătorilor unei întregi secții – analiza respingerii | 3 februarie 2022, JURIDICE.RO

•Motto: “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.”


CEDO. Refuzul instanțelor naționale de a analiza o cerere în materia exproprierii – încălcarea art. 1 din Primul Protocol Adițional la CEDO. Hotărârea din 28 ianuarie 2021 în cauza Alfa Glass Anonymi Emboriki Etairia Yalopinakon împotriva Greciei. Neconformitatea dispozițiilor Legii nr. 255/2010 cu standardul CEDO | 8 martie 2021, JURIDICE.RO

Probleme analizate de Curte:
• Art. 1 din Primul Protocol Adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului
• Pretinsele avantaje aduse părții de teren neexpropriate prin lucrările care urmează să fie efectuate pe partea de teren expropriată
• Refuzul instanțelor civile competente de a examina o contestație pe motiv că exista o procedură administrativă specifică neexercitată în cauză
• Caracterul ineficient al unei acțiuni în despăgubiri împotriva statului pentru încălcarea de către instanțele interne a Convenției
• Încălcarea principiului „procedurii unice” pentru examinarea tuturor problemelor legate de stabilirea compensației pentru expropriere, consacrat în jurisprudența europeană și națională


CEDO. Limitele libertății de exprimare a jurnaliștilor. Eliminarea de pe un site a înregistrărilor ilicite ale conversației private ale unei persoane publice. Hotărârea din 14 ianuarie 2021 în cauza Société éditrice de Mediapart și alții c. Franței | 9 februarie 2021, JURIDICE.RO

Probleme analizate de Curte:
• Limitele libertății de exprimare a jurnaliștilor în conformitate cu dispozițiile art. 10 din Convenție
• Ingerință justificată pentru eliminarea de pe un site a înregistrărilor ilicite ale conversației private ale unei persoane publice vulnerabile
• Divulgarea constituie o infracțiune și ar trebui ca jurnaliștii să dea dovadă de prudență și precauție
• Sensibilitatea informațiilor invazive în viața privată și natura continuă a prejudiciului cauzat
• Pedeapsă pecuniară fără efect descurajant asupra petenților


CEDO – o nouă hotărâre care redă încrederea în Justiție și în protecția Proprietății | 2020, Octombrie, JURIDICE.RO

Deși această scurtă analiză s-a dorit a fi una de informare despre o problemă de drept, credem ca reacția uneia dintre beneficiarele hotărârii analizate – doamna Anca Zlătescu (continuatoarea petentei din plângerea inițială adresată Curții) este cea ma potrivită prezentare. A început să plângă și abia a mai putut rosti printre lacrimi: ”Ce păcat că mama nu mai e, ca să se bucure…”

În astfel de momente realizezi, incă o dată, mai mult decât in alte situații, câtă nevoie de Dreptate are ființa umană!


Tigrul scăpat din menajerie sau alegerea între ”Pacta sunt servanda” și ”Non haec in foedera veni” | 2020, iunie, JURIDICE.RO

„CONTRACTELE in vremea coronavirus” – ar fi putut fi un alt titlu pentru acest studiu.
Văzând titlul, cititorul ar putea spune: „Ce fel de articol este acesta?
Ce inseamna alegerea intre „Pacta sunt servanta” (Contractele trebuie respectate) si „Non haec in foedera veni” (Nu asta am promis sa fac)?
Și ce legătură are tigrul cu noi, cei care am fi curioși să citim?!
Veți afla dacă veți avea răbdarea să citiți până la capăt ”povestea” juridică generată de pandemia COVID-19 asupra contractelor.


Efectivitatea dreptului de acces la Justitie in materie civila | (impreuna cu Prof.univ.dr.emerit Corneliu Birsan)


Drepturi fundamentale în starea de urgență (I) Considerații asupra O.U.G. nr. 28/2020 | 2020, martie, JURIDICE.RO


De ce avem nevoie de o ”Zi a Avocatului Român”?  | 2017, 24 iunie, JURIDICE.RO


Quo vadis CEDO? | 2017, 23 martie, JURIDICE.RO


Restrângeri ale dreptului de acces în procedura disciplinară a magistraților | 2016, 7 decembrie, JURIDICE.RO


Incidența normelor de drept al UE în analiza neconstituționalității Legii dării în plată | 2016, 12 septembrie, JURIDICE.RO


Avocati, faceti Conventia sa traiască invocand-o! Magistrati, aplicati-o! | 2016, 29 ianuarie, JURIDICE.RO


Avocatura in Romania – 150 de Ani in linia intai a luptei pentru Drept | Editura Hamangiu, 2015

Articole in volum :
Efectivitatea dreptului de acces la Justitie in materie civila
Incalcarile aduse dreptului de acces la justitie si dreptului de proprietate prin O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru


Curtea Europeana a Drepturilor Omului sau Curtea Europeana a Drepturilor Statelor? | Monica Livescu in volumul In honorem Corneliu Birsan|

Cuprins volum (Ro/En) | Extras – Laudatio | Editura Hamangiu, Revista Dreptul, 2013
Rezumat articol: Va mai oferi Curtea Europeană a Drepturilor Omului o „justiţie justă” justiţiabililor europeni şi îşi va păstra rolul de „gardian” al drepturilor omului pe care l-a reprezentat până în prezent?
Sau va fi tot mai mult o Curte a drepturilor statelor, în care „marja de apreciere” să prevaleze faţă de încălcările reclamate de justiţiabilii europeni?
Pornind de la aceste întrebări, articolul examinează evoluţia rolului conceptului pretorian al „marjei de apreciere” în aplicarea normelor Convenţiei europene a drepturilor omului.
De asemenea, este analizată marja de apreciere acordată statului român în cauze privind reducerea pensiilor cadrelor militare, a drepturilor salariale, precum şi evoluţia noţiunii de „bun” în cauzele privind imobilele preluate abuziv de către stat, constatând influența crizei economice asupra unor schimbări de jurisprudență ale Curții, în sens contrar intereselor justițiabililor.
În continuare, articolul analizează situația actuală și tendințele ce se întrevăd ca urmare a adoptării Declarației de la Brighton, ridicând un semnal de alarmă cu privire la protecția viitoare a drepturilor omului.
Curtea, victimă a succesului său, este în prezent pe cale de a se sufoca datorită volumului considerabil al contenciosului, dar aceasta problema nu trebuie sa conduca la denegarea de dreptate prin impunerea unor noi bariere pentru justițiabili sau prin acordarea unei ponderi mult prea mari marjei de apreciere a statelor.
Se apreciază că, în aceste condiţii, riscul denegării de dreptate nu mai este o simplă ipoteză de școală, impunându-se „reforma reformei”, deoarece este în joc credibilitatea mecanismului european de protecţie.


Aspecte de neconstitutionalitate in reglementarea depunerii si administrarii interogatoriului adresat persoanelor juridice | 2015, 16 februarie, JURIDICE.RO


Incalcarile aduse dreptului de acces la justitie si dreptului de proprietate prin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru | 2014, 28 martie, JURIDICE.RO


Repartizarea aleatorie – intre reglementare si realitate | 2012, 4 decembrie, JURIDICE.RO


Avocatura si mediul de afaceri | Studiu sociologic | Av. Dan Livescu, Av. Monica Livescu, Prof. Univ. Dr. Septimiu Chelcea, Alexandru Zodieru